เพิ่มลงตะกร้าสินค้าแล้ว

นโยบายการจัดส่งสินค้า

การรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดเสมอมา เป้าหมายหลักของเราคือ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าอย่างปลอดภัยในเวลาที่กำหนด

ทีมงานของเราจะคอยตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดอย่างละเอียด นับตั้งแต่การจัดส่งจนถึงการส่งมอบถึงมือลูกค้าอย่างสมบูรณ์ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจและเป็นผู้มอบรอยยิ้มให้กับลูกค้าในทุกๆ การสั่งซื้อ

ขั้นตอนและกระบวนการจัดส่งสินค้า

สินค้าจะถูกส่งจากผู้ขายไปยังคลังสินค้าของเรา จากนั้นจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากคลังสินค้าก่อนที่จะส่งไปยังลูกค้า ดำเนินการจัดส่งสินค้าในเวลาอันเหมาะสมด้วยการใช้บริการขนส่งภายนอกที่จะเป็นผู้นำส่งคำสั่งซื้อให้กับลูกค้าในนามของเรา

ตัวเลือกการจัดส่ง:

เมื่อทำการสั่งซื้อแล้ว คุณสามารถเลือกการจัดส่งได้ในขั้นตอนการชำระเงิน วันที่ที่กล่าวถึงในคำบรรยายสินค้ามีผลต่อเวลาขนส่ง

อัตราค่าจัดส่ง:

ค่าจัดส่งทั้งหมดจะแสดงที่หน้าชำระเงิน อัตราค่าจัดส่งจะแตกต่างกันไปตามน้ำหนักและขนาดของสินค้า รวมถึงตัวเลือกการจัดส่งที่คุณเลือก หากมีสินค้าเพิ่มเติมในรถเข็น ค่าจัดส่งจะมีการเปลี่ยนแปลง การเพื่มขนาดตะกร้าให้ใหญ่ขึ้นจะทำให้ลูกค้าสามารถประหยัดค่าขนส่งได้มากกว่าการสั่งสินค้าทีละชิ้น

สิ่งสำคัญเกี่ยวกับการจัดส่งที่ต้องพิจารณา:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความหมายของรายการต่อไปนี้:

 1. ข้อจำกัดในการหีบห่อ:

  ตามข้อกำหนดและมาตรฐานขององค์กรการบินระหว่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่มีของเหลวไวไฟ ก๊าซอัด ก๊าซเหลว สารออกซิไดซ์และของแข็งไวไฟ เป็นของที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดในการบรรจุตามปริมาตร หากมีผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาในข้างต้น คำสั่งซื้อของคุณจะถูกจัดส่งแยกเป็นหลายหีบห่อ

 2. สินค้าตกค้างที่ศุลกากร:

  ในการซื้อสินค้าของลูกค้าผ่านเว็บไซต์ Ubuy ในแต่ละครั้งนั้น ผู้รับที่อยู่ในประเทศปลายทางในทุกกรณีจะเป็น "ผู้นำเข้า" และจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศปลายทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

  โดยทั่วไปแล้ว บริษัทขนส่งจะเป็นผู้ดูแลขั้นตอนพิธีการทางศุลกากร กรณีการจัดส่งติดค้างอยู่ในกระบวนการพิธีการทางศุลกากร เนื่องด้วยการขาดหรือไม่มีเอกสาร/เอกสาร/คำประกาศ/ใบอนุญาตจากทางราชการหรือใบรับรองที่จำเป็นจาก 'ผู้นำเข้า':

  • หาก 'ผู้นำเข้า' ไม่สามารถนำส่งหนังสือและเอกสารที่จำเป็นแก่หน่วยงานศุลกากรและเป็นผลให้สินค้าถูกยึด Ubuy จะไม่คืนเงิน ด้วยเหตุนั้น เราจึงขอแนะนำให้คุณเตรียมการล่วงหน้าพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทันที เมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานศุลกากร
  • หากพัสดุถูกส่งคืนไปที่คลังสินค้า เนื่องด้วยกรณีที่เอกสารสูญหาย/ขาดหาย ฯลฯ จากฝั่งของลูกค้าแล้ว ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนของราคาสินค้าที่หักด้วยค่าขนส่งกลับแล้วเท่านั้น ค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมศุลกากรจะไม่รวมอยู่ในจำนวนเงินที่คืน
 3. การจัดส่งที่ไม่สามารถนำส่งได้/การนำส่งคืนสินค้าที่ถูกปฏิเสธ

  เมื่อการจัดส่งได้ผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานศุลกากรแล้ว บริษัทขนส่งที่ได้รับมอบหมายจะทำการติดต่อลูกค้าและจัดเตรียมการนำส่งตามคำสั่งซื้อ:

  ในกรณีที่ลูกค้าไม่ตอบสนอง ปฏิเสธการรับสินค้า หรือปฏิเสธการชำระภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง การจัดส่งนั้นจะถูกนำส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง

  สำหรับกรณีข้างต้น ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินได้ หากการจัดส่งนั้น ตรงกับกฎเกณฑ์การคืนเงินในนโยบายการคืนสินค้าของ Ubuy ทาง Ubuy จะคืนเงินตามราคาสินค้าที่มีปัญหาในการจัดส่งเท่านั้น ค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมศุลกากรจะไม่รวมอยู่ในจำนวนเงินที่คืน จะมีการหักค่าใช้จ่ายในการส่งจากราคารวมของสินค้าที่มีปัญหาในการจัดส่ง

  หากไม่สามารถส่งสินค้าคืนหรือสินค้าอยู่ในหมวดหมู่ที่คืนไม่ได้ ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน

 4. สิ่งของต้องห้ามและสิ่งของต้องห้ามนำเข้าในประเทศปลายทาง:

  Ubuy มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและรับรองว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม คุณอาจไม่สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการในเว็บไซต์ Ubuy เพื่อส่งไปยังประเทศปลายทางของคุณได้ Ubuy ไม่มีการทำสัญญาหรือให้การรับประกันความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ว่ามีจำหน่ายในประเทศปลายทางของลูกค้า

  ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ซื้อบนเว็บไซต์ Ubuy นั้นอยู่ภายใต้กฎการส่งออกและกฎระเบียบทางการค้าและภาษีของประเทศที่มีเขตอำนาจศาลนั้นๆ เนื่องด้วยบนเว็บไซต์/แอปมีผลิตภัณฑ์หลายล้านรายการจึงเป็นการยากที่จะคัดกรองผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถจัดส่งได้ตามกฎระเบียบและขั้นตอนทางศุลกากรเฉพาะประเทศ

  ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Ubuy และ/หรือผู้รับสินค้าในประเทศปลายทางจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อนำเข้าตัวสินค้าไปยังประเทศปลายทางของตนเองแต่เพียงผู้เดียว เนื่องด้วย Ubuy และบริษัทในเครือไม่ได้ให้คำยืนยัน รับรองหรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อบนเว็บไซต์ Ubuy หากผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อเป็นสินค้าจำกัดหรือต้องห้ามและไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานด้านพิธีการศุลกากรในประเทศปลายทาง ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน

เหตุผลเกี่ยวกับความล่าช้า:

ระยะเวลาการนำส่งสินค้าโดยประมาณของ Ubuy มีความเป็นมาตรฐาน แต่ถึงกระนั้นแล้ว คำสั่งซื้อบางรายการอาจใช้เวลาขนส่งนานกว่าปกติซึ่งเกิดจาก:

 • Bad weather สภาวะอากาศไม่เอื้ออำนวย
 • Flight delays เที่ยวบินล่าช้า
 • National holidays or Festivalsวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือเทศกาล
 • Customs clearance procedures พิธีการทางศุลกากร
 • Natural Calamitiesภัยธรรมชาติ
 • Massive Breakout of Disease การเกิดโรคระบาด
 • Other unforeseen circumstances เหตุสุดวิสัยอื่นๆ

การติดตามการจัดส่ง:

สามารถติดตามการจัดส่งทุกรายการได้ที่หน้าการติดตามการจัดส่งโดยใช้หมายเลขคำสั่งซื้อ เลือกดูตัวเลือกเพื่อติดตามคำสั่งซื้อได้ที่ด้านล่างของเว็บไซต์ เมื่อเมื่อผู้ใช้คลิกไอคอนเมนูที่ด้านบนซ้ายของแอป ตัวเลือก "ติดตามคำสั่งซื้อ" จะปรากฎขึ้น จากนั้น ผู้ใช้สามารถคลิกที่ 'คำสั่งซื้อของฉัน' และติดตามการจัดส่งได้อย่างง่ายดาย

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์